De fleste nye pensjonister i dag er brukere av Internett. Hvis et PU har egne nettsider er informasjon om møter og andre arrangementer tilgjengelig for medlemmene 24 timer i døgnet. Hvis ditt pensjonistuniversitet ønsker å opprette nettsider, hvordan går man frem?
Internett

De viktigste alternative løsninger for å opprette egne nettsider er:

  • Kjøp av tjenesten fra en kommersiell nettsideleverandør.
  • Opprette og administrere et eget nettsted.
  • Få plass hos andre nettportaler, f.eks. kommune eller Folkeuniversitetet.
  • Legge inn sine nettsider hos u3a.no

For å kunne vurdere alternativene er det nødvendig å se litt nærmere på teknologien som ligger til grunn for internettsider.

Felles for alle er at datafilene for nettsidene må ligge på en såkalt tjenermaskin tilknyttet internett. For at en vanlig bruker av internett, f.eks. et PU-medlem, skal kunne lese nettsider må han/hun i nettleseren angi en nettadresse (domene), f.eks. www.u3a.no. I dette eksemplet viser suffixet ".no" at det er en adresse registrert i Norge. Eksempel på andre (internasjonale) suffixer er ".net", ".org" og ".com". Registreringen av en nettadresse skjer (mot betaling) hos en såkalt domeneregistrar. Ønsker et pensjonituniversitet å registrere et norsk domene bør det være registrert i Enhetsregistret i Brønnøysund.

Man kan leie plass hos et såkalt webhotell. Ofte er slike webhoteller også domeneregistrarer, eller de formidler registrering.

En vanlig metode for produksjon av nettsider, f.eks. en artikkel med møteprogram, er å benytte et system for innholdsadministrasjon. Programvaren for et system for innholdsadministrasjon ligger på tjenermaskinen/webhotellet og redigeringen skjer "on-line" direkte tilknyttet nettet. Alternativt kan man skrive artiklene i et redigeringsprogram. Programvaren for et redigeringsprogram ligger lokalt på en PC, og filene overføres til tjenermaskinen/webhotellet når redigeringen er ferdig.

Å drive et nettsted selv krever datakompetanse. Det innbærer innstallasjon og tilpassning av programvare samt såkalt ftp-overføring av filer mellom egen PC og tjenermaskinen. I motsetning til den tekniske administrasjon krever det å redigere artikler i et system for innholdsadministrasjon ikke avansert datakompetanse. Det kan lett læres av en som er fortrolig med et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Word for Windows. Vedkommende må imidlertid være tiknyttet internett mens redigeringen foretas, fortrinnsvis med bredbånd.

Kjøp av tjenesten fra en kommersiell nettsideleverandør.
En kommersiell leverandør kan ivareta alle tjenester som er nødvendig for å opprette et nettsted, inkludert å ordne med registrering av et domene. Leverandøren vil mest sannsynlig stille et ferdig oppsatt system for innholdsadministrasjon til disposisjon Et PU kan selv legge inn artikler on-line (se ovenfor). Prisen må påregnes å bli fra kr. 2000 pr. år og oppover. Prisen vil normalt ha sammenheng med servicenivå, bl.a. veiledning, svar på spørsmål etc. Skal leverandøren i tillegg til teknisk administrasjon også legge inn artikler kan det bli svært dyrt. For et eksempel på denne løsning, klikk her.

Opprette og administrere et eget nettsted.
Et PU kan leie plass på et såkalt web-hotell. I tillegg må man registrere et eget domene. Et .no-domene kreves det at man på forhånd har registrert PU-et i Brønnøysundregistrene. (Se egen artikkel, klikk her).

Velger man et system for innholdsadministrasjon må et PU selv installere nødvendig programvare og selv forestå den tekniske administrasjon. Innlegging og redigering av innhold kan imidlertid om ønskelig gjøres av andre enn den tekniske administrator. For å sikre kontinuitet av driften bør man imidlertid ha to eller tre datakvalifiserte personer som kjenner teknikk og oppsett. Dette for å sikre at nettstedet kan fortsetter å fungere selv om en administrator ikke lenger kan eller ønsker å fortsette driften.

Kostnadene, dvs. registreringsavgift for domenet og leie av web-hotell vil typisk ligge på rundt fem til seks hundre kroner pr. år. Det finnes flere gratis systemer for innholdsadministrasjon, bl.a. Joomla, klikk her.
For et eksempel på et selvadministrert nettsted med system for innholdsadministrasjon. klikk her.
For et eksempel på et selvadministrert nettsted med bruk av redigeringsprogram. klikk her.

Få plass hos andre nettportaler, f.eks. kommune eller Folkeuniversitetet.
Det er vanskelig å gi generelle betraktninger om dette. Normalt vil større organisasjoner benytte et system for innholdsadministrasjon. Det som må vurderes er om den plass som stilles til disposisjon er tilstrekkelig til behovet, og hvorvidt et PU selv kan legge inn og redigere artikler. For et eksempel på denne løsning, klikk her.

Legge inn sine nettsider hos u3a.no
Nettportalen u3a.no er beskrevet i flere artikler på denne nettportalen. (Klikk bl.a. på meny "Veiledninger"). For å sikre kontinuitet har Landskonferansen for pensjonistuniversiteter satt ned en gruppe på tre personer til den tekniske administrasjonen, og til å assistere pensjonistuniversiteter som ønsker å legge nettsidene til u3a.no. Det enkelte PU kan selv legge inn og redigere artikler. En som har bredbånd og er fortrolig med et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Word for Windows kan enkelt lære dette. Et PU behøver ikke registrere eget domene for å benytte u3a.no. Om ønskelig kan det også opprettes underdomener for de enkelte pensjonistuniversiteter. Eksempelvis kan man benytte adressen www.skedsmo.u3a.no for å komme direkte til PU Skedsmo sine nettsider. Å legge inn nettsider hos u3a.no er kostnadsfritt for pensjonistuniversiteter i Norge.
For et eksempel på et PU på u3a.no, klikk her.

Har du spørsmål angående denne artikkelen, send gjerne en e-post til

-----------