Senioruniversitetet i Trondheim har en interessant artikkel om muligheter for seniorer til studier ved NTNU. Tilsvarende muligeter vil også foreligge ved andre universiteter i Norge.
Les artikkelen ved å klikke her.