Webmaster har bedt oss om å skrive en kort epistel om hvordan opprette ny hjemmeside, kostnader forbundet med dette, mv. Her følger vår historie, kanskje kan våre erfaringer være nyttig for andre.

Vi er teknisk helt grønne, hadde vel gruet oss litt før vi begynte å ta i dette, men satte oss ned 2 sammen for å styrke moralen. Vi forventet å skulle ha samtaler med en masse tekniske fagtermer, og ble ikke skuffet, for å si det slik. Det leder frem til vårt første poeng: Det bør bli lettere å finne en oppskrift på hvordan gå frem, steg for steg og i et forståelig språk, hos leverandører av slike tjenester.

Bakgrunnen for at vi ville ha en ny leverandør av vår nettside er på ingen måte misnøye med dagens løsning. Men vi har inngått avtale med leverandøren Styreweb (Styreweb.no) om håndtering av medlemsmassen, økonomi, arkiv, samt ny hjemmeside - med funksjoner tilpasset behov i foreninger som vår. Slik gikk vi frem ;

Styreweb anbefalte oss å ta kontakt med Loopia (Loopia.no) for å registrere vårt domenenavn. Her kunne vi også kjøpe funksjonen webhotel, noe vi ikke trenger da vi jo får den gjennom vår avtale med Styreweb (hjemmeside koster om lag kr. 80 pr måned). Vi studerte Loopias nettsider om tekniske krav og løsninger, men det stoppet opp ganske tidlig. Men da vi tok kontakt med deres helpdesk via en chatløsning, fikk vi veldig god hjelp! Moralen er; Ikke vær redd for å spørre, og ikke gi deg.

  1. Det starter med at vi må registrere et domenenavn hos Loopia . Fra Eugen webmaster hos u3a.no fikk vi klarsignal på at Frognu3a.no. kunne være vårt domenenavn. For å kunne registrere domenenavnet hos Loopia måtte vi få vite adressen til vårt webhotel, og etter hvert fikk vi tak i denne tekniske adressen hos Styreweb (43B9620A.lag247.no), og skrev denne inn på registrering hos Loopia. Denne adressen / pekeren har betegnelsen CNAME records (hva nå dette måtte bety). Etter hvert fant vi ut at også Styeweb har beskrevet framgangsmåten for etablering av en hjemmesideadresse.
  2. Så ble det stopp. Vi fikk melding om at vårt domene var «parkert», og måtte ha hjelp for å skjønne hva dette betydde og hvordan komme videre. I registreringen ble 2 oppgraderinger etterspurt, webhotel og DNS-konto. Vi har jo en løsning for webhotel /hjemmeside hos Styreweb, så det ble etter hvert klart at det bare var nødvendig å etablere en DNS-konto (til en kostnad på 7 kroner pr måned). Nå skulle alt det tekniske være klart. Og det fungerte!

Vår opplevelse er at vi som kunder ble stående mellom 3 ulike miljøer som skulle forklare oss hvordan gå frem; webmaster hos u3a.no, Loopia.no og Styreweb. Det hadde vært ønskelig om vi kunne fått hjelp ett sted til å gjøre jobben, gjerne mot betaling. I stedet har vi fått en noe frustrerende – men dog lærerik opplevelse. Og ikke minst viktig, det å lage hjemmesiden, fylle den med innhold hos vår nye leverandør, er moro og enkelt.

Olav Nyaard
8.8.2018