Hvilke tilbud finnes innen formell og uformell læring for seniorer i Trondheim? v/ Eirik Lien, Studieseksjonen NTNU og Arnfinn Stendahl Rokne, NTNU Vitenskapsmuseet.

Eirik Liens foredrag:

Klikk her for å få opp foredraget som pdf-fil.

Aktuelle lenker:

NTNUs hjemmeside: http://www.ntnu.no/

Finn alle studier: http://www.ntnu.no/studier/alle

Finn alle emner: http://www.ntnu.no/studier/emner

Tilgang til forelesninger på nett: http://www.ntnu.no/studier/studiemiljo/videoforelesninger

Oversikt over alle forelesninger lagt ut på nett: http://video.adm.ntnu.no/openVideo/

Etter- og videreutdanning: http://videre.ntnu.no/pages/

 

Fra Arnfinn Stendal Roknes foredrag:


Klikk her for PDF-fil av foredraget


21. mai 2013