Styre 2022 -2023
Leder: Ivar Østerlie
Sekretær Britt Bjørlykke
Kasserer Ingrid Sletvold Hansen PFO
Styremedlemmer: Mary Skimmeli
  Hein Johnson
Varamedlemmer: Rune Solem
  Turid Stenseth