Styret 2020/2021

 

 Styreleder Birgit Torkildson Grotle       

 Styreleder:

 

 

 Birgit Torkildson Grotle 

1 år (gjenvalg

Styremedlemmer

 

Kari Opstad

2 år (ny)

 

 

Magne Heggen

2 år (ny)

 

 

Stig Holmstrøm

2 år (ny)

Ikkje på valg:

Karin Pedersen, Elsa Rypdal, Martinus Løvik

Roar Mehl (kasserer)

 Odd Jarle Talberg (revisor) 1år(gjenvalg)

Rigge-/ryddegruppe Eldar Frøysa

1 år

(gjenvalg)

 

Sigrun Misund

1 år (gjenvalg)

Datautvalg

Håvard Fiskaa

2 år (ny)

 

Ansgar Misund

1 år (ny)

Valgkomité

Asbjørn Gisnås (leder)

1 år (gjenvalg)

 

Roe Skavnes

1år(gjenvalg)

 

Petter Inge Bergheim

1 år (ny)

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

                               Styret 2019/2020   

                                                                                       Karin Pedersen (kst, styrreleder)
                             
Birgit Torkildson Grotle                                                         Karin Pedersen

          

Styreleder

Birgit Torkildson Grotle (permisjon)

Karin Pedersen (konstituert)

Kasserer

Roar Mehl (Petter Inge Bergheim)

Programkomité

Martinus Løvik (leder)

Elsa Rypdal, Petter Inge Bergheim,     

Tove Eikrem

Styrekontakt/leder for datagruppa

Håvard Fiskaa (i gruppa: Halvor Sporsheim og Kari Opstad)

Styrekontakt/leder for "ryddegruppa"

Roar Mehl (i gruppa: Sigrun Misund og Eldar Frøysa)

Facebook-redaktør

Elsa Rypdal (Tove Eikrem)

Nettredaktør

Tove Eikrem (Håvard Fiskaa)