Studiegrupper/kurs

SUL er opptatt av at medlemmene skal ha et mest mulig variert og interessant tilbud for læring og personlig utvikling. Vi vil oppfordre medlemmer til selv å ta initiativ til studiesirkler, typisk med 5-8 deltakere. Studiesirklene kan være for eksempel språkkurs eller diskusjonsgrupper der de enkelte medlemmmene etter tur forbereder et emne.. Om ønskelig kan styret bidra med å bekjentgjøre slike initiativ til våre medlemmer.

Møter kan enten holdes på rundgang hjemme hos deltakerne, eller de kan benytte møterommene på Skedsmo bibliotek på Strømmen (gratis tilbud).

Aktive studiegrupper hos SUL er for tiden:

  • Fransk, viderekomne – leder: Grete Bjerke Tallberg. Gruppen er fulltegnet.
  • Fransk, viderekomne – leder: Marit Lindbäck. Gruppen er fulltegnet.
  • Spansk for viderekomne – kontaktperson: Astrid Skjeflo (tlf. 909 92 632). Det er én ledig plass.
  • Diskusjonsgruppe "Aktuelt tema". Kontaktperson Pål Sørensen. Gruppen er fulltegnet.

Medlemmer i SUL og PUSK har gjensidig adgang til å delta i hverandres studiegrupper, men slik at det er prioritet for medlemmer i det universitet som gruppen sorterer under. Styret oppfordrer de som har ønsker eller ideer til nye grupper om å ta kontakt, f.eks. med e-post til  .

Andre kurstilbud finnes også hos andre organisasjoner, bl.a.
www.folkeuniversitet.no som har mange kurser i Lillestrøm,
www.seniornett.no som har en lokalavdeling på Strømmen, og
www.kursguiden.no/ (AOF).

Innen den verdensomspennende u3a-bevegelsen finnes også internettbaserte kurs, først og fremst engelskspråklige, der man kan delta mot en beskjeden avgift.
Ett eksempel er http://vu3a.org.