Alle henvendelser vedrørende medlemskap rettes til vår sekretær Johan Nøstvold, Vikensgate 7C, 1707 Sarpsborg.Telefon: 900 55 056. E-mail:  

Kontingenten, kr 300,- betales til konto: 1503 12 92198. For betaling med Vipps 14527 er kontigenten kr. 305,-. (bankgebyr). Vennligst oppgi ditt navn i kommentarfeltet, så vi vet hvem som har betalt. Kontingenten forfaller til betaling 15. februar. Dersom du har spørsmål, kan du ringe eller sende SMS til Berit Kjøge Ness, tlf. 917 62 247 eller mail: p 

Alle henvendelser vedrørende påmelding til turer rettes til Berit. Vennligst send henvendelsene som e-mail eller som SMS-melding. Da vil dere få skriftlig bekreftelse på henvendelsen.