Sarpsborg Seniorakademi U3A

NY HJEMMESIDE Følg oss på Facebook her og her

Sarpsborg Seniorakademi U3A hører til gruppen ” Universitetet for den tredje alder.” Målet er å bygge videre på vår livserfaring og gi inspirasjon og hjelp til videre personlig utvikling, til glede for oss selv og for det samfunnet vi er en del av.

Medlemskap:

Vi har pr. dato ca. 450 medlemmer, og ønsker oss flere. Så dere kan bare reklamere for foreningen! Alle over 60 år kan bli medlem.
Vår formålsparagraf lyder som følger: «Seniorakademiet skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for sosial kontakt. Seniorakademiet er nøytralt i religiøse og politiske spørsmål»

Vi minner om at ektefeller skal registreres med hvert sitt medlemskap. Ektefeller må også betale hver for seg på grunn av registreringen, både betaling for årlig medlemskap og for turer som man melder seg på.

Foredragsmøtene holdes månedlig  og er alltid på onsdag og starter kl 11. De som ønsker å spise etter møtet, melder fra ved ankomst. To snitter og kaffe - pris kontant kr 80,- Vips kr. 82,- (bankgebyr).

Møtene holdes i Filadelfias lokaler (krysset Oscars vei/Oscar Pedersens vei). Det er parkeringsmuligheter i Oscar Pedersens vei, rett utenfor Filadelfia, en p-plass inngjeret med et tregjerde, innkjøring fra Astrids gate.  Alle plasser merket Filadelfiakirken, kan benyttes og er gratis.