Senioruniversitetet i Trondheim (Konstituerende møte feb. 2004) SUiT er en medlemsorganisasjon (ca. 220 medlemmer pr.dato), partipolitisk uavhengig med valgt styre.

Organisasjonen har samarbeidsavtaler med Trondheim Folkebibliotek (TFB), Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) og Kunnskapsbyen (NTNU + Vitenskapsmuseet og Videnskapsselskapet).

Med de to første foreligger i tillegg driftsavtaler som regulerer kjøp/bytte av administrative tjenester og møterom.

Alle organisasjoner er avtalefestet pliktig til å markedsføre hverandres tilbud.

Hovedaktivitet er 9-10 foredragsmøter pr. år ofte på høyt faglig nivå. Inngangspenger kr. 60 (gratis for medlemmer). Møtene er på 3. tirsdag pr. mnd. Kl.1100 i Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek. Mellom 60 og 110 personer møter.

Annen aktivitet er etablering av studiegrupper innen faglige emner. For tiden har SUiT følgende studiegrupper:

2 grupper i Kunsthistorie 3 skrivekurs: Nybegynnere, viderekomne og ”Skriving mellom fiksjon og fakta” 1 litteraturgruppe: ”Falkberget” 1 gruppe i Politisk historie (arbeiderbevelsen) 1 gruppe i Miljøgifter i hverdagen (under etablering)

Betingelsen for deltagelse i studiegrupper er medlemskap i SUiT + en egenandel (kr.300 ,-800,- pr semester. Studiegruppene får økonomisk støtte av SUiT til faglige foredrag og gratis møterom hos våre samarbeidspartnere. Studireiser og besøk er egenfinansiert. Målet er at gruppene skal bli selvstyrte.

Styret i Senioruniversitetet i 2012:

Ola Ruch – styreleder, Jon Ekeland – kasserer, Bjørn Moe – sekretær, Rolf Grankvist – styremedlem, Bjørn Sæther – styremedlem, Alf Herold Hansen - (oppnevnt av PFO), Mary Skimmeli - (oppnevnt av TFB), Vera Kommisar – møtende varamedlem, Mari Stegavik – møtende varamedlem

Ressursgruppe for studiegruppevirksomheten:

Kjell Hagemark, Ivar Bjørgen, Michael Birkeland, Merethe Baustad Ranum. Rolf Grankvist (fra styret)

Valgkomite:

Merethe Baustad Ranum, Reidun Gustafson, Rolf Grankvist.

Senioruniversitetet har et arbeidende styre som sørger for drift av organisasjonen.

30.03.2012 OR