Lillestrøm senioruniversitet publiserer meget åpent sine aktiviteter, sine årsrapporter og sine regnskaper. Den vesentlige grunnen til dette er at medlemmene skal være fullt ut informert om styrets og komiteenes disposisjoner. Informasjonen kan imidlertid også være til nytte for andre pensjonistunivesiteters planlegging av sine virksomheter. For dagsaktuell informasjon klikk her. Historisk informasjon finnes ved å klikke her.