Tema for foredraga:

Styret/programkomiteen arbeider med å finne tema innafor følgjande område: 

- filosofi, etikk og livssyn. Mellommenneskelege relasjonar
- kunst og kultur  
- naturvitenskap. Miljø og klima 
- aktuelle samfunnsspørsmål 
- historie 

- byråkrati og regelverk. Digital kompetanse