Kontingent for året 2022 ble fastsatt av årsmøtet 2021 til kr.300 per medlem.

For medlemskap gjeldende fra 2. halvår betales halv kontingent, det vil si kr. 150.

Inngangsavgift på møtene er kr. 100. Både bankkort og Vipps kan benyttes ved betalingen. Vi serverer kaffe og te, og noe å spise.

Akademiet bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" (U3A), som er en verdensomspennende bevegelse.

"Universitet" skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans, ikke som en eliteskole for utvalgte. Den tredje alder er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

Akademiet søker å oppfylle målsetningen ved å tilby foredragsmøter, gruppestudier, ekskursjoner og reiser for å gi inspirasjon til videre utvikling. Den livserfaring hver og en har, tas til inntekt.

Hensikten er med andre ord å:

  • fremme den enkeltes utvikling
  • styrke samfunnsengasjementet
  • tilby et sosialt fellesskap med likesinnede.

  VEDTEKTER for ALL Grenland

Akademiet for Livslang Læring i Grenland (U3A)

Revidert på årsmøtet
den 18. mars 2014

 

ALL Grenland har et godt samarbeid med andre senioruniversiteter i regionen.