Vestnes seniorakademi ble stiftet 1. juli 2015, og ledes av et styre på åtte medlemmer fram til høsten 2017.
Seniorakademiets formål er å " ....stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og å styrke sin digitale kompetanse."
Aktivitetene våre skal være møter, kurs etc. Vi vil gjerne ha aktive medlemmer som formidler fordragsønsker og temaforslag.

Seniorakademiet ble driftet av et interimstyre fram til 05.10.2016 da det første ordinære årsmøte ble avholdt. Se årsmøtereferat på her.

Vi vil søke kontakt og samarbeid med pensjonistforeningene og andre aktuelle lag og organisasjoner i Vestnes.

Facebook: Vestnes seniorakademi har en facebook side for medlemmer. Logg deg inn på:

Vestnes seniorakademi medlemside for å kommentere, forslå, diskutere, rose, rise...

 

Foredrag: Informasjon om kommende foredrag finner du på hovedside og på programsiden.

Referater/oppsummeringer finner du på referatsiden.

 

Andre aktiviteter: Seniorakademiet har i samarbeid med Vestnes bibliotek og Frivillighetssentralen arrangert datakurs for interesserte voksne databrukere som vil lære mer om nettbruk. Det tredje kurset er nå i gang på området. I etterkant av hvert kurs har firmaet IT leveranse AS i samarbeid med Seniorakademiet gitt veiledning til deltagere som ønsket ytterligere oppfølging.

Denne høsten (2017) har seniorakademiets medlemmer hatt tilbud om å delta på Statens vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførere 65 pluss. 18 personer deltok.