Seniorakademiet  Ekeberg/Bekkelaget er et åpent forum for å utveksle kunnskap og engasjere personer over 60 år i området Ekeberg/Bekkelaget i Oslo. Vi arrangerer 8 medlemsmøter per år med foredrag og sosialt samvær.
 
Møtene er gratis for medlemmer, men er også åpne for ikke-medlemmer mot en beskjeden avgift (50 kr). Medlemsskap koster 250 kr. per år. Møtene holdes i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15. 
 
SA ledes av et styre på 5 personer som velges på årsmøtet.
 
For inneværende periode (høst 2018/vår 2019) består styret av;
 
- Vibeke Thue, styreleder
- Hilde Sundelin, styremedlem
- Tore Lie, styremedlem
- Inger Elisabeth Kvaase, styremedlem
- Hans-Joachim Schilde, styremedlem
 
 
 
Kontonummer for innbetaling av medlemsavgift  2017(250 kr)   til Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget:  6026.05.40346
Husk å skrive medlemmets navn på giroen.

 

 

Styrets årsberetning for 2016/2017

Årsmøtet ble holdt 24 april 2017