PUSK ble etablert i 2008 og er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkomne som medlemmer eller tilhørere på våre møter. 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus, normalt hver første tirsdag i måneden kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00. Da er det mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. Møtene og turene som arrangeres, prøver å gi medlemmene faglig og sosialt «påfyll». Organisasjonen drives på frivillig basis og medlemskontingenten er kr. 250.-/år.

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" (U3A). «Den tredje alder» er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. U3A har således blitt en verdensomspennende bevegelse. "Universitet" i denne sammenheng skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

 

PUSKs formål
Være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt fellesskap.

 

Vedtekter (Klikk her)

 
Styret 2023

Leder Svein Lund 91 81 33 98
Nestleder  Olaf Ulvmoen 91 82 06 03
Sekretær Sissel Strand

97 73 43 94

Kasserer Trygve Arild Wasa

94 88 46 48

Styremedlem Gunn Leirset Tangerud  
Varamedlem Rosemary Willoch  
Varamedlem Vera Rundmo  

 

STYRET 2023: Bakerst fra venstre: Olav Ulvmoen, leder Svein Lund, Trygve Wasa. Foran Sissel Strand, Rosemary Willoch, Gunn Leirset Tangerud og Vera Rundmo.

 

PUSKs nettadresse:

www.pusk.no


PUSKs e-mailadresse:

(PUSK har ikke lenger noen postadresse)


PUSKs organisasjonsnr.:

918 684 670

  

HISTORIKK

Referat konstituerende møte mai 2008

5 års jubileumsskriv

PUSK 10 år

10 års jubileumsfolder


(Webredaktør: Trygve Wasa, tel. 94.88.46.48)