ÅRSBERETNING FOR 2017/2018

Seniorakademiet har i beretningsåret avholdt 8 medlemsmøter i tiden september 2017 til april 2018.  Det er som tidligere søkt lagt vekt på et allsidig programtilbud.  Styret konstaterer at det har vært noe varierende, men stort sett  god oppslutning om møtene.  Alle medlemmene fikk tilsendt programoversikten for høsten 2017, og fikk i desember tilsendt programoversikten for første halvår 2018 sammen med innbetalingskortet.    De lokale seniorsentra har tatt programoversikten med i sine halvårlige informasjoner til alle pensjonister, og styret har også sørget for at møtene blir omtalt i ”Kontakten”, ”Oslo Syd” og ”Nordstrands Blad”.  Styret har også satt opp plakater i nærområdet med informasjon før hvert møte. Informasjon om møtene er i tillegg publisert på Seniorakademiet sin nettside på www.u3a.no og på Facebook i gruppen «Du vet du er fra Bekkelaget når...».  

Informasjon om styret og dokumenter til årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden.  

Seniorakademiet hadde per 20.3.2018 registrert innbetalt kontingent fra 94 medlemmer.  Det er en nedgang på 7 fra 2017.  Flere nye medlemmer har kommet til, noen tidligere har falt fra.  Noen som har vært registrert som medlem har valgt å betale per møte, i stedet for årskontingent.

Følgende foredrag er avholdt i beretningsåret 2017/2018:

September 2017:  Nina Hjerpset-Østlie, mediekommentator og  redaktør i Human Rights Service:  «Fremvekten av ekstrem populisme – har politikere seg selv å takke?» Ubalansert fremstilling og skaping av fiendebilder produserer motreaksjoner.

Oktober 2017:  Halvor Tjønn, journalist, historiker og forfatter: «Martin Luther – en profet for vår tid». De 95 tesene som ble oppslått på kirkedøra for 500 år siden, endret Europa for bestandig.   

November 2017:   Pernille Rieker, seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI): «Frankrike – comeback som europeisk stormakt?»  Store forventninger etter valget av Emmanuel Macron som president. 

Desember 2017:  Gunnar Breivik, professor og tidligere rektor ved Norges Idrettshøyskole:  «Idrettsheltene – moralske forbilder eller sirkusartister?»

Januar 2018:   Christian Borch, utenriksjournalist og tidligere nyhetsanker i NRK, og Hans Joachim Schilde, prest og journalist: «Tyskland – garantien for Europas fremtid?»  Hvilken rolle spiller Tyskland i de utfordringer Europa står overfor i dag?

Februar 2018:  Nils Morten Udgaard, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten:  «Hva betyr Brexit for EU og Norge

Mars 2018:   Carl Schiøtz Wibye, tidligere ambassadør:  «Udiplomatisk om Saudi-Arabia»

April 2018:    Per Kristian Aale, utenriks- og gravejournalist i Aftenposten: «Italienernes opprør mot mafiaen». Den italienske mafiaen er mektigere og mer brutal enn noensinne, og den sprer seg.

 

ØKONOMI:

Regnskapet blir som tidligere avsluttet i midten av mars, og driftsresultatet vil bli lagt frem på årsmøtet 16. april.

STYRET:

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning og funksjonsfordeling:

Hilde Sundelin:          Styreleder

Jan Gunnar Fjeldstad        Styremedlem, nestleder

Inger Elisabeth Kvaase:    Styremedlem, sekretær

Magnar Slettebø:        Styremedlem, kasserer

Vibeke Thue:            Styremedlem

Steinar Larssen:        Varamedlem

Egil Ormstad:            Varamedlem

Det har i perioden vært holdt 9 styremøter.  

Revisor:  Jan Krager

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:  Jan Krager, Olav Georg Jensen, Kari Stangebye Grimstad.       

Styret vil takke medlemmene for driftsåret som er gått, og ønsker alle vel møtt til et nytt og aktivt år 2018/2019.

 

                                                                                                             Oslo   20. mars 2018

Hilde Sundelin                                                                               Jan Gunnar Fjeldstad                                                                 Inger Elisabeth Kvaase

Magnar Slettebø                                                                               Vibeke Thue

Program for våren  2018

Mandag 15. januar

Forfatter, tidligere nyhetsanker i NRK og utenriksjournalist Christian Borch

og prest og journalist Hans Joachim Schilde - "Er Tyskland garantien for Europas fremtid?"

Hvilken rolle spiller Tyskland i de utfordringer Europa står overfor i dag?

Mandag 12. februar

Redaktør og skribent Per Egil Hegge -  "Vladimir og Donald - perlevenner eller .....?"

Mandag 12. mars

Tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye - «Udiplomatisk om Saudi-Arabia»

Mandag 16. april

Utenriks-  og gravejournalist i Aftenposten Per Kristian Aale - «Italienernes opprør mot mafiaen»

Årsmøte avholdes etter foredraget.

 

Møtene holdes i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15.Møtene begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær.

Foredraget starter  kl. 12.30. Medlemmer gratis, andre betaler kr. 50,-. Korte spørsmål og kommentarer etter foredragene.

Vel møtt!

Hilsen styret

CHRISTIAN BORCH og HANS-JOACHIM SCHILDE til Seniorakademiet Ekeberg-Bekkelaget. Medlemsmøte 15. januar

«Tyskland - garantien for Europas fremtid»


Det er tidligere utenriksjournalist og nyhetsanker i Dagsrevyen, Christian Borch, som åpner vårsesongen 2018 i Seniorakademiet Ekeberg-Bekkelaget sammen med teologen og journalisten, Hans-Joachim Schilde.
Med tema: «Tyskland - garantien for Europas fremtid» vil de mandag 15. januar gi en innføring i hvordan Europa vil utvikle seg i 2018 etter valgene i Frankrike, Tyskland og Storbritannia etter Brexit.
I tillegg til Norsk Journalisthøyskole har Borch studert politisk historie ved London School og Economics. Han er hedret med en rekke priser og ble blant annet kåret til Årets nyhetsformidler i 2001. Borch har også en spesiell tilknytning til Tyskland da familien hans, som kommer fra Bergen, etter første verdenskrig hadde store eiendommer i Berlin samt holdt såvel keiseren som tyskerne med norsk sild.


Han etterfølges av teologen og journalisten Hans-Joachim Schilde som vil orientere om hva som skjer i Tyskland i dag. Schilde som er født og oppvokst i daværende Vest-Tyskland, fant kjærligheten i Norge og bor på Malmøya. Etter murens fall jobbet han som journalist med den tidligere opposisjonen i DDR, og dekket bl a fremforhandlingen av en gasskontrakt med Statoil.


Seniorakademiet holder sine møter i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15, ved Bekkelaget kirke. Møtene starter med kaffe, kringle og sosialt samvær kl. 11.30. Foredraget begynner kl. 12.30.

Vi har vært så heldige å få tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, Nils Morten Udgaard, til å komme og snakke om:

Hva betyr BREXIT for EU og Norge?

Opprinnelig tema utgår grunnet sykdomsforfall.

Kaffe og kringle serveres fra kl 11.30. Foredraget starter kl 12.30.

Velkommen!

"Udiplomatisk om Saudi-Arabia"

Tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye har i boken Terrorens rike gått til angrep på den saudiarabiske wahabbismen som han karakteriserer som en voldelig sekt fra den saudiarabiske ørkenen - og - som dyrker en ekstrem versjon av islam.  I boken gir han oss innsikt i denne sekten som har sin opprinnelse på 1700-tallet av Muhammed ibn Abdul Wahhab. Det eksisterer siden den gang, ifølge Wibye, en allianse mellom Al Saud-familien og wahabbismens presteskap. Winge omtaler i boken hvordan dette indirekte og direkte har fått innvirkning på muslimer i mange land i vår tid. 

Saudi-Arabia er lite tilgjengelig for folk flest, og de fleste av oss vet derfor lite om landet og folkene der. Etter fem år som ambassadør i Saudi-Arabia vil Winge gi noen interessante innblikk i hvordan det var å leve og arbeide der.

Møte holdes i Bekkelaget menighetssenter,  Sandstuveien 15. Møtet begynner kl  11.30 med kaffe,  kringle og sosialt samvær.  Foredraget starter kl 12.30. Gratis adgang for medlemmer.  Andre betaler kr 50.-. Korte spørsmål og kommentarer etter foredraget.  Vel møtt! 

 

Vi har gleden av å invitere til nye, spennende møter høsten 2017.