• Senioruniversitetet i Trondheim er en ideell, partipolitisk uavhengig organisasjon, organisert som en forening uavhengig av andre institusjoner.
  • Det stilles ingen krav til utdannelse eller erfaring. Alle er velkommen som medlem. Det er heller ikke satt noen nedre eller øvre aldersgrense for å bli medlem. Medlemskontingenten er kr. 400,-, og medlemmene har gratis adgang til møtene.
  • Ikke-medlemmer har også adgang til møtene, men må betale inngangsbillett.


Ta kontakt med styreleder Ivar Østerlie på epost  eller på telefon 95246925


 

 

 

 

 

28. august  
 

Trondheim kunstmuseum

Denne onsdagen kl.11.00  inviterer vi til Håkon Blekens utstilling der vi blir guidet av Eli Nøttestad.

17. september   
   

«På ville veier»  v/ Stein Arne Sæther, forfatter og journalist og Dan Ågren fotograf

Bli med på en reise gjennom Midt-Norge. De kjører en gammel Volvo, bor i enkle campinghytter og lar tilfeldigheten styre reisen. De to samtids arkeologene drar likevel ikke rundt uten mål og mening.

 
15. oktober
 
   

«Landet som ikke er» v/ Inga Næss, forfatter

Dette er Inga E. Næss sin fjerde roman. Handlingen foregår både i nåtid og fortid. Ved siden av å være en familiekrønike fra nordnorsk kystlandskap på 1800-tallet, er romanen en fortelling om identitet, tilhørighet og om stedstap.

 
19. november