Eldreakademiet har egen e-mailadresse :

 

E-post :

 

Vi tar gjerne imot henvendelser fra medlemmer og andre interesserte.

Denne e-mailen kan også benyttes til innmelding i foreningen.

Skriv opplysning om :

 Navn                                 :
 Adresse                            :
 Postnummer og sted        :
 E-mail                               :


Ved innbetaling av kontingent benyttes

kontonummer   1030 07 17026  Eldreakademiet i Halden

Husk å skrive navn på hvem innbetalingen gjelder for i KID-feltet.