Det er flere måter å melde seg inn i PUSK på. Det enkleste er å bruke skjemaet nedenfor. Innmeldingen er individuell, d.v.s. ektefeller/partnere må sende inn individuelle innmeldinger. Fyll ut skjemaet og trykk på "Send". Du får umiddelbart en kopi av innmeldingen i egen mailboks. Når kontingenten er innbetalt til konto 1286 46 00121, vil du få en bekreftelse på din innmelding fra kassereren. Årskontingenten er kr. 200 pr. person. Innmelding etter 1. juni koster kr. 100 resten av året.

Du kan også melde deg inn i PUSK ved å møte opp på et av våre medlemsmøter og levere innmeldingsskjemaet som du kan laste ned under menypunktet "Kontakt PUSK" i hovedmenyen til venstre eller få hjelp til å fylle ut dette skjemaet på møtet.

PUSK-medlemmer har gratis adgang til medlemsmøtene i Senioruniversitetet i Lillestrøm ( www.sul-lillestrom.no ), Lørenskog Pensjonistuniversitet ( www.lpu.no ) og Øvre Romerike Pensjonistuniversitet ( www.pu-jessheim.no ) på Jessheim. Medlemskort i PUSK kan fås ved henvendelse i informasjonsdisken på medlemsmøtene.

Styret ønsker deg hjertelig velkommen som medlem! God oppslutning om PUSK gir oss styrke til å skaffe gode foredrag og foredragsholdere! 

        
Din e-postadresse (vær nøye med å skrive den inn riktig).* 
Etternavn, Fornavn. * 
Postadresse * 
Fasttelefon 
Mobiltelefon 
Eventuelle andre meldinger