Kan senioruniversitetene ha en større samfunnsmessig rolle, og være noe mer for medlemmene enn tilbud om foredrag, reiser og kunst- og kultur? Dette viktige og interessante spørsmål er tatt opp som prosjekt ved Senioruniversitetet i Trondheim. Professor Ivar A. Bjørgen har i flere artikler rapportert fra prosjektet og reflektert over emnet. Artiklene finnes under menypunkt "Hva kan et PU være?".