Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

 

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter medlemsmøtet

mandag 8. april 2019 - ca. kl. 13.30.

 

SAKSLISTE:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Styrets årsberetning for 2018/2019
 5. Revisors beretning
 6. Regnskap for 2018/2019
 7. Budsjett for 2019/2020
 8. Forslag til vedtektsendring fra styret
 9. Behandling av innkomne forslag
 10. Valg av styreleder og styremedlemmer
 11. Valg av revisor
 12. Valg av valgkomité

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 26.mars 2019.

Forslag sendes til Vibeke Thue, Birger Olivers vei 16b, 1176

E-post:

 

 

Oslo 5.03.2019

 

Vibeke Thue

 

styreleder