Årsberetning for Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget 2018/2019

 

Seniorakademiet har i beretningsåret avholdt 8 medlemsmøter i tiden september 2018 til april 2019.  Det er som tidligere lagt vekt på et allsidig programtilbud. Oppslutningen om møtene har stort sett vært god, fra ca. 55 til ca. 110.

Medlemmene har fått tilsendt programoversikten for høsten 2018, og fikk i desember tilsendt programoversikten for første halvår 2019 sammen med innbetalingskortet. De lokale seniorsentrene, Villa Holtet og Sem-huset, har tatt programoversikten med i sin halvårlige informasjon til alle pensjonister. Styret har også sørget for at møtene blir omtalt i ”Oslo Syd” og ”Nordstrand Blad”.

Informasjon om møtene er i tillegg publisert på Seniorakademiet på nettsiden  www.u3a.no hvor vi har vår egen informasjonsside. I tillegg publiserer vi informasjon på Facebook i gruppen «Du vet du er fra Bekkelaget når...» og «Vi som vokste opp på Ekeberg i….».

Det har tidligere vært satt opp en del plakater i nærområdet med informasjon før hvert møte. Dette har ikke i særlig grad vært gjort i 2018/2019, uten at det har ført til dårligere oppmøte.

Informasjon om styret og dokumenter til årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden på www.u3a.no.

Seniorakademiet hadde per 20.3.2019 registrert innbetalt kontingent fra 101 medlemmer.  Det er en oppgang på 7 fra 2018. Flere nye medlemmer har kommet til, noen tidligere har falt fra. Ca. halvparten av de som deltar på møtene, betaler inngangsbillett og er ikke medlemmer. Det er i driftsåret opprettet betalingsordningen VIPPS for å imøtekomme ønsker fra medlemmene.

Følgende foredrag er avholdt i beretningsåret 2018/2019:

Mandag 10. september

Dag O. Hessen, Biologiprofessor ved Universitet i Oslo og skribent – «Mennesket er bedre enn sitt rykte». En biologs forsvar for det gode i mennesket i en pessimismens og misantropiens tidsalder

 

Mandag 8. oktober

Peter Svaar, journalist i NRK og tidligere Asia-korrespondent for NRK – ”Kina – en truende verdensmakt?

 

Mandag 12. november

Per Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør – ”Vladimir og Donald. Perlevenner, eller…?”

 

Mandag 10. desember

Hans Christian Bangsmoen, tidligere informasjonsdirektør og tidligere visepresident i Norske Akevitters Venner – "Gylne dråper - med skråblikk på norsk akevitt før og nå "

 

Mandag 14. januar

Forfatter Torbjørn Færøvik - «Orientekspressen – en vårreise». En reiseskildring gjennom 22 byer i tolv land - fra London til Samarkand i Usbekistan.

 

Mandag 11. februar

Leif Gjerland – ”Oslo vender tilbake”, om synliggjøringen av middelalderbyen Oslo.

 

Mandag 11. mars

Rune Gerhardsen - «Politikk, 50-tallet og andre eventyr.» Rune Gerhardsen forteller om sin far Einar Gerhardsen.

 

Mandag 8. april

Forlegger og skribent Håkon Harket – ”Antisemittisme i Norge – fra 1814 til i dag.”

 

ØKONOMI:

Regnskapet blir som tidligere avsluttet i midten av mars. Driftsresultatet for perioden viser et overskudd på kr 3.693,-. Inntektene fra medlemsavgift og kaffesalg dekker driftskostnadene for medlemsmøtene.

 

STYRET:

Styret har i perioden 2018/2019 hatt følgende sammensetning og funksjonsfordeling:

Vibeke Thue                          Styreleder

Hilde Sundelin                        Styremedlem, nestleder

Tore Lie                                  Styremedlem, sekretær

Inger Elisabeth Kvaase         Styremedlem, kasserer

Hans Joachim Schilde           Styremedlem

Steinar Larssen                     Varamedlem

Egil Ormstad                          Varamedlem

Det har i perioden vært holdt 9 styremøter.  

 

Revisor:  Rolf H. Hanssen

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:  Olav Georg Jensen, Kari Stangebye Grimstad, Torill Karoline Gundersen. 

Styret vil takke medlemmene for driftsåret som er gått, og ønsker alle vel møtt til et nytt og aktivt år 2019/2020.

 

                                                                                                             Oslo 2. april 2019

Vibeke Thue               Hilde Sundelin            Tore Lie

 

Inger Elisabeth Kvaase          Hans Joachim Schilde