VELKOMMEN til nytt møte i Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget - mandag 8. april 2019

Forlegger og skribent Håkon Harket – «Antisemittisme i Norge – fra 1814 til i dag»

Håkon Harket er idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS og har tidligere arbeidet i Aftenpostens kulturredaksjon. Harket har sammen med flere andre forfattere skrevet om nyere jødisk historie og om sionismens opprinnelse i boka Jødehat, som kom ut i 2005. Der understrekes det at det i løpet av de siste årene har blusset opp jødehat i en rekke ulike miljøer i mange land rundt om i Europa. Også i Norge har man sett tendenser til nye antisemittiske ytringer og handlinger. Bokens forfattere fremhever at kampen mot jødehatet i videre forstand også er å forstå som et oppgjør med intoleransen og fremmedfrykten i Europa.
I 2014 utgav han boka Paragrafen: Eidsvoll, 1814. Der drøftet han hvordan den norske grunnloven kunne inkludere en paragraf som utelukket jøder fra adgang til landet. Harket disputerte i 2015 for graden dr.philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Paragrafen – Eidsvoll 1814.

Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget avholder sine møter i Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15. Møtet begynner kl 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. Foredraget starter kl 12.30. Det er gratis for medlemmer. Andre deltakere betaler kr 50.- ved inngangen.

Det avholdes årsmøte for 2019/20 umiddelbart etter at medlemsmøtet er avsluttet – ca kl 13.45.

VEL MØTT!