Denne hjemmesiden oppdateres ikke. Vår nye hjemmeside finner du ved å taste inn www.SUL-Lillestrom.no.

 

 

Høstens brosjyrefolder med alle planlagte møter og aktiviteter er lagt ut som pdf-dokument. Trykk her for å åpne dokumentet. Når dokumentet er åpnet kan dette skrives ut. Vær oppmerksom på at utprintingen utnytter arkets fulle bredde.

I folderen finner dere informasjon fra styret og alle komiteene. Medlemsmøtene (med datoer) er beskrevet og Kunst- og kulturkomiteen har en listet opp sine planlagte aktiviteter pr. måned utover høsten. Reisekomiteens julereise er også beskrevet i tillegg til Historie, samfunn og vitenskapskomiteens seminarliste om Frankrike, Portugal og Spania.

Medlemsmøtene som SUL arrangerer høsten 2019 er klare. Det blir som vanlig en god kombinasjon av aktuelle politiske og lokale temaer i tillegg til reisebeskrivelser og medieproblemstillinger. Den fullstendige oversikten med foredragsholdere og temaer finner du ved å trykke her.

HSV - Seminarprogrammet for høsten 2019 er klart. Se nedenfor for detaljer om påmelding og detaljer om programmet ved å trykke på "Historie/samfunn/vitenskap" i menylista til venstre på denne siden.

Påmelding for NYE seminardeltakere ved e-post til , eller som SMS til tlf. 951 46 819.  Deltakeravgift for seminaret er kr. 400 og detaljer om innbetaling vil bli sendt ut senere. Det er (pr. 20.mai) fortsatt noen ledige plasser så interesserte oppfordres til å sende påmelding som beskrevet foran.

 

 

 

En forskergruppe ved NTNU og St. Olavs hospital har fått internasjonal anerkjennelse for studier av forskjellige typer fysisk trening.

Hvordan bli medlem av SUL?

Lillestrøm Kultursenter har et omfattende program fremover.
Les mer på kultursentrets nettsider.