Nettarkivet til Pensjonistuniversitetet i Skedsmo

PUSK legger vekt på bevare dokumenter som kan ha historisk interesse. Dette er f.eks. stiftelsesdokumenter og årsmøtepapirer. Eksempelvis vil du finne styre- og komitesammensetninger for de ulike årene i Årsmøteprotokollene fra de respektive årene under menypunktet «Årsmøter». 

Arkiverte dokumenter for øvrig fremgår av arkivmenyen til venstre.