Nettarkivet til Senioruniversitetet i Lillestrøm

Senioruniversitetet i Lillestrøm legger vekt på å bevare viktige dokumenter av historisk interesse. Eksempelvis er stiftelsesdokument, alle årsmeldinger, regnskap og årsmøteprotokoller siden stiftelsen i 1993 bevart. De er tilgjengelig ved å klikke på "Arkiv->Om SUL" til venstre, og så på "Årsmøtepapirer" midt på siden.

Arkiv over medlemsmøter og  akiviteter i komiteene siden SULs nettsider ble opprettet i 2008 er også tilgjengelig.

 

 

Velg arkivkategori i menyen til venstre.