ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2022, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre. Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 

18. januar: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl.1100 – 1300
Diplomatiets kunst Utenriksdepartementet eier en stor samling kunst som vises på Norges ambassader. Hvordan kan man balansere mellom norske verdier og fremmede kulturer?
v/seniorrådgiver Anne Fredrikke Schrumpf

 Fredrikke Schrumpf
Anne Fredrikke Schrumpf
Bilde: Ida Brekke

15. februar: Ibsenhuset, Skien, kl. 1100 - 1300
Tre kulturmonumenter over et norsk oljeeventyr:
Munch, Nasjonalmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand

v/journalist Agnes Moxnes

Obs! Påmelding til Unni Holt Holgersen     
tlf./sms 986 20 592 fra kl. 9.00 fredag 4. februar til og med torsdag 10. februar.

 Agnes Moxnes
Agnes Moxnes
Bilde: Agnes Moxnes

15. mars: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 1100 - 1300
Hva er klart språk i 2022?
v/ professor Johan Laurits Tønnesson

Fra kl. 1230 Årsmøte
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/ leder Kari Bosheim innen 15. februar.

 Johan Lauritz Tønnesson
Johan Laurits Tønnesson
Bilde: Ola Gamst Sæther og UiO

26. april: Ibsenhuset, Skien, kl. 11.00 – 13.00.
Frier Vest - Grenlands nye industriområde
v/ Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS og
adm. dir. i Gassnova SF

 

 

 Roy Vardheim
Roy Vardheim
Bilde: Gassnova


Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.    
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.