ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2019, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

 

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

              God bless America

      v/ tidl. redaktør i Vårt Land Helge Simonnes  

 

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

             Dannelsens filosofi

             v/bibliotekar v/UiO Ingerid Straume

             

 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300

    Tingrettens organisasjon og virksomhet

            v/ sorenskriver i Nedre Telemark tingrett Jahn Mydland

 

            Fra kl. 1230 Årsmøte

            Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret  v/leder Ragnar Wesseltoft innen 19. februar.

 

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

            Symbolismen i kunsten

            v/ kunstformidler Renate Rivedal

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 

 

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

              Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske
              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

 1. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

              Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år
              v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen

                                              

 1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach
              v/komponist Oddvar Lønner

               

 1. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00.

              Eventyrtegneren Theodor Kittelsen
              v/ forfatter Arnhild Skre

              Musikk og allsang
              Vi serverer kaffe, snitter og kake
              Entré kr.300  

             Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.- 8.desember til Kari Bosheim,
             e-post: , tlf. 47905966, eller til Gunnar Hopen, e-post: , tlf. 97144149.

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

                Islam - en trussel?
                v/ islamforsker Lars Gule    

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Ære, Ydmykelse og Terror
               v/psykolog og konfliktforsker Evelin Lindner
               

 1. mars: Skagerak Arena kl. 1100 - 1300

                Her kommer vi fra, hva er veien videre for velferdssamfunnet?
              v/ redaktør Ove Mellingen i TA

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 20. februar.

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Europas skjebnesvangre utfordringer
              v/ journalist og forfatter Christian Borch

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

19. september: Ælvespeilet kl.1100 – 130
      Hva er ondskap
   
   v/professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

3. oktober: 25-års jubileumsmøte Ælvespeilet kl. 1100 - 1400
      Brennevin er sunt 
      v/kåsør, humorist og livsbejaer Torkjell Berulfsen
      Nærmere omtale, se HER           

14. november: Skagerak Arena kl. 1100 - 1300
     Hvordan vaksine utryddet kopper og hvorfor bruk av antibiotika er         blitt et problem    
       
v/professor i biologi Reidun Sirevåg      

12. desember: Skagerak Arena kl. 1100 – 1400.
      Orientekspressen - en vårreise 
      v/ forfatter Torbjørn Færøvik

              Musikk og allsang.
              Vi serverer kaffe, snitter og kake. 
              Entré kr. 300.  

        Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.-                 8.desember
        til Kari Bosheim, e-post: , tlf. 47905966, eller
        til Rolf Qvigstad, e-post: , tlf. 95859755.     

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

De to første av høstens møter skal avholdes i  Porsgrunn og de to neste skal avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsesbesvær. Porsgrunn har et parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i ordningen og parkere riktig. I Skien er det derimot gode parkeringsmuligheter. 

 

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

 

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

               Italienernes oppgjør med mafiaen

               v/ journalist og forfatter Per Kristian Aale    

 

 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300

               Feminisme

               v/postdoktor Cecilie Thun

               

 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300

              Motstandsrett og folkestyre i vikingtiden

              v/ professor i historie Torgrim Titlestad

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 7. februar.

 

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Olav Duun: Kunsten, døden og kjærlighetens dikter

              v/ forfatter Grethe F. Syèd

 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

 


Oppskrift på utskrift av vårprogrammet finner du HER


 

 

PROGRAM ALL GRENLAND  VÅREN 2016

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2016, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300
     USA - en supermakt i dyp demokratisk krise
     v/ professor emeritus Ole Moen    
 1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 - 1300
     1914 - inn i katastrofen
     v/ historiker og forfatter Roy Andersen
 1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 - 1300
     Levd liv - portretter fra vår nære fortid
     v/ forfatter Pål Espolin Johnson

              Fra kl. 1230 Årsmøte
              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 8. februar.

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300
   Gjensyn med gullalderen i norsk klassisk malerkunst
   et billedkåseri
   v/ disponent Wilhelm Snartland

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.