Studie- og aktivitetsgrupper

 

Aktivitet   Telefon e-mail
BRIDGE
hver 2. mandag kl 17
Brit Sæther 907 45 033

DEBATTGRUPPE
Garcon, en gang i mnd
Gerd Wahlstrøm 926 52 263
       
LITTERATUR
Privat, en torsdag pr. mnd
Solvår Hafslund 951 38 238
LITTERATUR II
Bestyrerboligen, en onsdag pr. mnd
Elin Løken 938 38 899
MALING OG TEGNING
Bestyrerboligen, onsdag kl 11
Annie Aamodt 480 73 318

SPANSK NIVÅ 1A
Tirsdag kl 13-15
Marie Holtberget 926 03 347  
SPANSK FOR VIDEREKOMNE
Bestyrerboligen hver 14. dag
Kjell Solberg 908 59 686
FOTOGRUPPE
Bestyrerboligen, en tirsdag i mnd
Kathleen Thoresen 938 28 407
SLEKTSGRANSKNING
Bestyrerboligen, en tirsdag i mnd
Thore Sigurd Jordet 906 41 229

 

VANDRETURER VÅREN 2023 (Klikk her)

 
Fast oppmøte, når ikke annet er avtalt, er snuplassen ved Midtskogveien kl. 10:30. Vi fyller opp privatbiler og kjører til utgangspunktet for turen med retur til Midtskogveien etterpå.

Turene er av varierende lengde, men vi satser hver gang på en spisepause, så ta med mat, drikke og sitteunderlag.

  

Kontaktperson for turene er Kari Lunde, tlf. 957 88 130.

Forbehold om endring ved dårlig vær.