Storbritannia har noe over 1000 senioruniversiteter (benevnt U3As). Antall medlemmer nasjonalt er noe over 100 000. I forhold til forskjellen mellom inbyggertallet i Norge og i Storbritnnia er antall medlemmer i Norge og i Storbritannia sammenlignbare.

I Storbritannia (som i Norge) er foreningene basert på den såkalte Cambridgemodellen, dvs at de enkelte foreningene selv administrerer sine aktiviteter, uten styring ovenfra. Eksempelvis har Frankrike en modell der nasjonale universiteter har en sterk styring av senioruniversitetene.


Selv om de enkelte senioruniversitetene i Storbritannia er selstendige har man etablert et effektivt samarbeidsorgan på nasjonalt nivå. Bl.a. administrerer den nasjonale samarbeidsorganisasjonen nettsider til alle U3A- foreningene i Storbritannia. Klikk https://www.u3a.org.uk/.

For å se nettidene til Orpington U3A,  Klikk her.

Dette er en rapport fra et besøk hos Orpington U3A. Orpington er en forstad til London. Antall medlemmer av Orpington U3A er rundt 1000.
Rapporten er selvsagt bare ment som en observasjon,  uten tanker om å anbefale noe for norske senioruniversiteter.

Medlemsmøter organiseres tydeligvis nokså likt slik man gjør det i Norge. Besøket i Orpington U3A føltes meget hjemlig og kjent.
Det som skiller seg ut er antall aktivitetsgrupper. Orpington U3A har i alt rundt 100 aktivitetsgrupper. På mitt spørsmål om det var problemer med å rekruttere ledere, eller innkallere til gruppene, var svaret at dette ikke var noe problem. Selv om en del av gruppene var det vi kan kalle seriøse studiegrupper, var majoritenen av gruppene det man kan kalle sosialt samvær. Eksempelvis var en av de foreslåtte gruppene "dog walking".

Akkurat som norske senioruniversiteter er det de lokale medlemmene som er rekrutteringegrunnlaget for ledere av aktivitetsgruppene, altså ca. 100 i Orpington U3A. Mitt spørsmål er om dette refelekterer kulturforskjeller, eller om behovet for sosialt samvær er større i en stor by som London.

Orpington U3A sender hver annen måned et medlemsbrev til alle medlemmene.

Her er bilder av salen og av foredragsholder.